logo
 

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, çeşitli hukuk dallarını kapsayan bir yapıdır. Başta Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Ceza Hukuku olmak üzere hukukun hemen hemen bütün dallarında aykırılık hallerinde hukuka aykırı davranan kişinin sorumluluğu doğmakta ve bu sorumluluk cezai yollarla veya maddi ve manevi tazminat ile giderilmektedir. Sorumluluk ve tazminat hukukunun zamanaşımı ve hak düşürücü süresi içermesi nedeniyle bu alanda çalışan hukuk bürosunun çalışmalarını titizlikle yürütmesi gerekmektedir. Pars Hukuk bürosu olarak, çeşitli hukuk dallarında çalışan avukat kadromuz ile başta trafik kazaları, sözleşmeler, haksız fiiller, iş kazaları, ceza hukuku ve hekim hataları olmak üzere tüm hukuk disiplinlerinden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar ve destekten yoksun kalma, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplara ilişkin tazminat davalarının açılması, yürütülmesi, karara bağlanması için avukatlık hizmeti ile, herhangi bir hukuk dalına ilişkin olarak ileride doğabilecek olan sorumlulukların önlenmesi amacıyla koruyucu hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Yol Tarifi