logo
 

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku hukuk dünyasındaki hemen her mesele ve uyuşmazlıkla doğrudan bağlantılı olan bir temel hukuk dalıdır. Pars Hukuk olarak İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktayız. Bu alandaki hizmetlerimiz, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.  Bu bağlamda;

  • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye ve tahsil görüşmeleri ve yapılan anlaşmaların protokole bağlanması Konkordato
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümlenmesi

gibi birçok konuda müvekkillere gerekli hukuki yardımı sağlamaktayız.

Yol Tarifi