logo
 

Ceza Hukuku

Ülkemizde Ceza Hukukunun temel mevzuatını; Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere bazı özel kanunlardaki suç tanımları ve ceza hükümleri oluşturmaktadır. Kısaca; suç, Kanunda tanımlanan niteliklere sahip, kasten ya da taksirle gerçekleştirilebilecek, hukuka aykırı fiillerdir. Ceza ise suç teşkil eden fiillerin sahiplerine uygulanan yaptırımlardır. Savcılık soruşturması, mahkeme kovuşturması ile itiraz, istinaf ve temyiz aşamalarında sürecin ceza hukuku alanında bilgi sahibi bir avukatlık bürosu tarafından takibi ve temsili, kişilerin haklarının savunulması açısından oldukça önem arz eder. Ceza hukuku normlarının ihlal edildiğine dair iddialar büromuzca; suçta ve cezada kanunilik, şahsi kusur sorumluluğu ilkeleri ışığında ve Anayasada güvence altına alınan hak ve özgürlükler, uluslararası sözleşmeler ile hukuk devleti, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı ilkelerine bağlı kalınarak değerlendirilmekte ve soruşturma aşamasından itibaren yargılamanın her evresinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır. Bu bağlamda Pars Hukuk olarak;

  • Suç Soruşturması İşlem ve Süreçlerinin Takibi
  • Sulh, Asliye, Ağır Ceza ve Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde Dava Takibi
  • Örgütlü Suçlar ve Kaçakçılık
  • Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay'da Dava Takibi

ile Ceza Hukukunun her alanında ve yargılamanın her aşamada gerek sanık müdafii gerekse mağdur vekili olarak müvekkillerine gereken hukuki yardımı sağlamaktayız.

Yol Tarifi