logo
 

İdare Hukuku

Ülkemizde yaklaşık 1.610.000 kamu görevlisi istihdam edilmektedir. Bu denli yüksek sayıda üyesi olan bir meslek topluluğunun gerek toplu olarak gerekse bireysel olarak faaliyetlerinde hukuki uyuşmazlık yaşamaları kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra türü ne olursa olsun her şirketin de yine idareyle ilişki içerisinde olması dolayısıyla hukuki desteğe ihtiyacının olması son derece doğaldır.

Bu geniş çerçevede Pars Hukuk olarak;

  • Kamu Görevlileri ve İdareler Arasındaki İhtilaflar
  • Şirketler ve İdareler Arasındaki İhtilaflar
  • Kamu İhalelerinden Kaynaklanan İhtilaflar
  • Vergi Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan İhtilaflar

Konularında çözüm geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Yol Tarifi