logo
 

Av. Serkan DİNÇAY

2008 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2010 yılından itibaren Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Pars Hukuk Bürosunun kurucu ortaklarındandır.

Ceza Hukuku, İcra Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirket Birleşmeleri ve Devralma İşlemleri, İş hukukundan kaynaklanan nitelikli hesaplamalar, Aile Hukuku ve Miras Hukukunda uzmanlaşmıştır. Özel ilgi alanı Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalarda sanık vekilliği olup; özellikle Kamunun Sağlığına Karşı Suçlardan olan Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçları ile Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlardan hırsızlık gibi suçlar  bakımından büromuzun savunma kanadında yer almaktadır.

Ticari şirketlere danışmanlık hizmetleri vermekte uyuşmazlıkları önleyici rol üstlenmekte, uyuşmazlık halinde dava ve icra takibi ile ilgilenmektedir. Kendisi halen Ankara Barosu bünyesinde Adli Yardım Kurulunda yer almakta ve büromuz adına sosyal sorumluluk projeleri ile ilgilenmektedir.

E-Posta: [email protected]


Av. İldeniz ARSLAN

2006 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden şeref derecesiyle mezun olmuştur. 2010 yılından itibaren Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Pars Hukuk Bürosu'nun kurucu ortaklarındandır.

Bilirkişilik, Aktüerya Nitelikli Bilirkişiliği eğitim ve sertifikaları mevcuttur. Yanlış veya eksik tıbbi uygulamadan kaynaklanan malpraktis davalarında, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında, sigorta rücu tazminatlarında, Ceza Hukuku alanında, Kişisel Verileri Koruma Hukukunda, Tüketici Hukukunda, Gayrimenkul ve İdare hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Sözleşmeden ve haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat taleplerinde sigorta sözleşmesinden kaynaklanması durumunda sigorta şirketine başvuru sürecinden itibaren, iş sözleşmesinden veya haksız fiilden kaynaklanması halinde yine arabuluculuk sürecinden itibaren dahil olmakta dava sürecini etkin ve başarılı bir şekilde yürütmektedir. Araçlarda ayıplı ifaya dayalı tazminat davaları konusunda ayrıca çalışmalar mevcuttur. Ceza Hukuku kapsamında Hürriyete Karşı Suçlar, Dolandırıcılık, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçları ,Zimmet, Güveni Kötüye Kullanma suçları bakımından gerek sanık müdafii gerekse mağdur vekili olarak müvekkillerine gereken hukuki yardımı sağlamaktadır.

Ayrıca kooperatiflere ve şirketlere danışmanlık hizmeti veren Av. İldeniz ARSLAN halen Ankara Barosu bünyesinde Tüketici Hakları kurulunda yer almaktadır.


Av. Ali Alper CAN

2008 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2010 yılından itibaren Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Pars Hukuk Bürosu'nun kurucu ortaklarındandır.

Ceza Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirket Birleşmeleri ve Devralma İşlemleri, İş hukukundan kaynaklanan nitelikli hesaplamalar ve Enerji Hukuku alanlarında uzmanlaşmış, eğitim ve sertifikaları mevcuttur. Ceza hukuku alanında büromuzun savunma kanadında yer alan Av. Ali Alper CAN, özellikle Hayata Karşı Suçlar ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar’dan olan; kasten veya taksirle öldürme, yaralama suçları ve örgütlü suçlar bakımından kendisini geliştirmiştir.

Ayrıca önemli şirketlerin ve ASKİ’nin hukuk müşavirliği görevlerini yürütmekte, Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına ve Şirketlere ülkemizde karşılaştıkları sorunlar ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

E-Posta: [email protected]

 

Stj. Av. Maide İrem ERGÜLEÇ

2021 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2021 yılı Eylül ayından itibaren stajyer avukat olarak ofisimizde çalışmaktadır . 

Ceza Hukuku, Aile Hukuku ve İş Hukuku gibi alanlarda çalışmaktadır. Ayrıca İnsan Hakları Hukuku alanında hem Türkçe hem İngilizce olmak üzere çeşitli sertifikaları mevcuttur.

Yol Tarifi